Overslaan en naar de inhoud gaan
Habitat makelaar worden? 🔥 Ontdek hier wat we in huis hebben.
Beheer/rentmeesterschap: Wat houdt het in? Lees het hier.
Kopers laten renovatiewoningen links liggen. 🔨 Lees hier het artikel in Trends magazine.

Kosten en lasten bij verhuur: Wie betaalt wat in Vlaanderen?

Het onderscheid tussen kosten en lasten in huurovereenkomsten kan vaak tot verwarring leiden. Dit artikel licht toe welke kosten voor de huurder zijn en welke voor de verhuurder, met speciale aandacht voor de regelgeving in Vlaanderen sinds 1 januari 2019.

 1. Definitie en Verdeling: Kosten zijn uitgaven voor het gebruiksgenot van de huurder, zoals gas, elektriciteit en water. Lasten omvatten belastingen en retributies aan de overheid. De verdeling van deze kosten en lasten is onderhevig aan regelgeving, met name het Vlaams Woninghuurdecreet.
 2. Voor Huurovereenkomsten vòòr 1 Januari 2019:

  • Voor de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet op 1 januari 2019 was er geen duidelijke regelgeving voor de verdeling van kosten en lasten tussen huurders en verhuurders in Vlaanderen. Dit resulteerde in aanzienlijke contractvrijheid en leidde vaak tot discussies en meningsverschillen tussen huurders en verhuurders over de verantwoordelijkheid voor diverse kosten.
  • Concrete schadevoorbeelden kunnen in dit artikel gevonden worden: Welke schade moet je als huurder wel/ niet herstellen?
 3. Voor Huurovereenkomsten vanaf 1 Januari 2019:
  • De verhuurder betaalt kosten gerelateerd aan het eigendomsrecht, zoals grote herstellingen.
  • De huurder betaalt kosten verbonden aan het gebruik van de woning, zoals kleine herstellingen en verbruikskosten.
  • Uitzondering: de onroerende voorheffing is altijd voor de verhuurder.
 4. Handelshuur of Gemene Huur: Hier is meer vrijheid in de verdeling van kosten en lasten, en deze worden vaak contractueel vastgelegd.
 5. Begroting van Kosten en Lasten: Kosten kunnen forfaitair of op basis van werkelijke uitgaven worden bepaald.


Tabel voor kostenverdeling zoals bepaald in bijlage 2 van het Uitvoeringsbesluit van 7 december 2018 bij het Vlaams Woninghuurdecreet: