Overslaan en naar de inhoud gaan
Habitat makelaar worden? 🔥 Ontdek hier wat we in huis hebben.
Beheer/rentmeesterschap: Wat houdt het in? Lees het hier.
Kopers laten renovatiewoningen links liggen. 🔨 Lees hier het artikel in Trends magazine.

Overweeg je om zelf in je verhuurde woning te gaan wonen: Wat is de opzegtermijn?

Veel verhuurders overwegen op een bepaald moment om hun verhuurde woning zelf te betrekken. Het is belangrijk om te begrijpen wat de rechten en plichten zijn in dergelijke situaties, afhankelijk van het type huurovereenkomst dat van kracht is. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

Standaardhuur (9 jaar)

Eigenaars die hun woning verhuren hebben het recht om de huurovereenkomst op elk moment te beëindigen als ze van plan zijn om zelf in de woning te gaan wonen. Het enige vereiste is dat de verhuurder de huurovereenkomst opzegt met een opzeggingstermijn van 6 maanden. Er zijn geen opzeggingsvergoedingen verschuldigd. Echter, de verhuurder moet de woning binnen een jaar na het verstrijken van de opzegtermijn betrekken en dit onafgebroken gedurende minstens 2 jaar. Indien de verhuurder deze voorwaarden niet naleeft, kan de huurder een vergoeding eisen gelijk aan 18 maanden huur.

Deze regel is ook van toepassing op huurovereenkomsten van lange duur (langer dan 9 jaar).

Huurovereenkomst van korte duur (3 jaar of minder)

In het geval van een huurovereenkomst van korte duur (3 jaar of minder), is het niet mogelijk om vroegtijdig te beëindigen, zelfs niet als de verhuurder de woning zelf wil betrekken. De huurovereenkomst kan alleen worden beëindigd als de verhuurder minstens 3 maanden voor het einde van de huurovereenkomst opzegt.

Levenslange huur

Bij een levenslange huurovereenkomst kan de verhuurder niet vroegtijdig opzeggen, tenzij dit expliciet is vermeld in de huurovereenkomst. Partijen kunnen overeenkomen dat de verhuurder de huur kan opzeggen als hij de woning zelf wil betrekken. In dit geval moeten dezelfde voorwaarden als bij standaardhuur worden gerespecteerd.

Meer
info nodig?