Overslaan en naar de inhoud gaan
Habitat makelaar worden? 🔥 Ontdek hier wat we in huis hebben.
Beheer/rentmeesterschap: Wat houdt het in? Lees het hier.
Kopers laten renovatiewoningen links liggen. 🔨 Lees hier het artikel in Trends magazine.

In 2030 moet elke woning energielabel E (of beter) halen.

De energienorm is een feit. De Vlaamse regering heeft ze afgelopen vrijdag definitief goedgekeurd. Inhoudelijk is daarbij niets meer gewijzigd: het minimaal te behalen label is E voor halfopen vrijstaande woningen en D voor rijwoningen en appartementen, telkens te behalen tegen 1 januari 2030. Dan wordt de energienorm van kracht. Een woning die er niet aan voldoet, zal ongeschikt zijn.

Welk label moet je halen?

Halfopen en vrijstaande woningen

In 2030 moet elke halfopen en vrijstaande woning energielabel E (of beter) halen. Een vrijstaande of halfopen woning met label F kan vanaf 2030 geen conformiteitsattest meer halen, kan ongeschikt verklaard worden en het verhuren ervan is strafbaar. Vanaf 2035 is label D verplicht en vanaf 1 januari 2040 label C.

Rijwoningen en appartementen

Voor rijwoningen en appartementen zijn er slechts twee stappen: label D vanaf 1 januari 2030 en label C vijf jaar later. Een rijwoning of appartement met label E of F kan vanaf 2030 geen conformiteitsattest meer halen, kan ongeschikt verklaard worden en het verhuren ervan is strafbaar.

De huidige dakisolatienorm en de enkel glasnorm wijzigen niet. Zij zijn nu al van kracht en dat zal ook na 1 januari 2030 zo blijven.

Gevolgen bij inbreuken

Een inbreuk op de energienorm vormt een gebrek categorie II.

Eén gebrek categorie II is voldoende voor de ongeschiktheid. Zonder snel herstel door de eigenaar zal de burgemeester de ongeschiktheid uitspreken. Als de woning niet voldeed bij aanvang van de huur moet de vrederechter het huurcontract dan nietig verklaren. De huurder zal de woning onmiddellijk moeten verlaten. De verhuurder moet de ontvangen huurgelden terugstorten, eventueel met aftrek van een bezettingsvergoeding toegekend door de vrederechter. De woning wordt opgenomen op de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en zal na verloop van tijd (meestal na een jaar, maar soms is het ook sneller) onderworpen worden aan extra belastingen.

Aanwezigheid van een EPC

Indirect wordt hiermee de verplichting ingevoerd om voor elke huurwoning over een geldig EPC te beschikken, ook voor reeds langlopende huurcontracten. Je kan immers enkel aan de energienorm voldoen door een EPC voor te leggen waaruit blijkt dat het minimaal EPC-label is gehaald.

Is er geen EPC, dan kan dat niet aangetoond worden. Dat scenario wordt gezien als een inbreuk op de energienorm. Zonder EPC kan de woning dus ongeschikt verklaard worden.

> CIB