Overslaan en naar de inhoud gaan
Habitat makelaar worden? 🔥 Ontdek hier wat we in huis hebben.
Beheer/rentmeesterschap: Wat houdt het in? Lees het hier.
Kopers laten renovatiewoningen links liggen. 🔨 Lees hier het artikel in Trends magazine.

Wat is een conformiteitsattest en is het verplicht in mijn gemeente?

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat ze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet (o.a. op vlak van veiligheid, gezondheid…). Om dat aan te tonen, kunnen eigenaars-verhuurders een conformiteitsattest aanvragen bij hun gemeente. De gemeente kan het conformiteitsattest verplichten, en ze kan ook de geldigheidsduur van dat attest – standaard tien jaar – beperken.

Er is in het Vlaams gewest dus geen algemene verplichting om als verhuurder vóór u een woning verhuurt een conformiteitsattest voor te leggen. Het kan soms wel voordelen hebben als verhuurder om dat toch te doen. Heeft u een conformiteitsattest dat dateert van binnen de drie maanden vóór de aanvang van de huur, dan geldt immers een vermoeden dat het pand in goede staat was bij aanvang. Zo kunt u vermijden dat het contract ooit om die reden nietig verklaard wordt. U kunt hierdoor dan sneller aantonen dat het de huurder is die zelf het pand verwaarloosd heeft...

Wél verplicht in sommige gemeentes. De Vlaamse regelgeving voorziet wel dat iedere gemeente een conformiteitsattest verplicht kan maken. De lijst van gemeentes die dit effectief doen, was aanvankelijk heel kort, maar wordt intussen alsmaar uitgebreider. De verplichting is meestal ook niet algemeen; er zijn vaak bepaalde voorwaarden aan gekoppeld.

Goed om te weten. De gemeente kan zowel het attest verplichten als de geldigheidsduur ervan beperken, bv. van tien jaar tot vijf jaar.

Tip. Het kan zeker geen kwaad om, vóór u verhuurt, toch eens op de lijst te checken of er in de gemeente waar uw huurhuis gelegen is geen dergelijke verplichting voorzien is.

Meer informatie:

  • over het conformiteitsattest: https://www.vlaanderen.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen
  • lijst met gemeenten en steden waar het conformiteitsattest verplicht is: www.wonenvlaanderen.be/lokaal_beleid-totaaloverzicht_ca_verplicht.pdf

! Opgelet: de lijst die opgemaakt wordt door wonen Vlaanderen is niet altijd up to date. Zo is stad Menen bijvoorbeeld nog niet opgenomen in lijst, maar is het conformiteitsattest hier toch reeds verplicht. U kunt best bij de gemeente/stad zelf nagaan wat de regels zijn omtrent het attest.

Bron: eigenaarsbond.be en tipsenadvies.be