Overslaan en naar de inhoud gaan
Habitat makelaar worden? 🔥 Ontdek hier wat we in huis hebben.
Beheer/rentmeesterschap: Wat houdt het in? Lees het hier.
Kopers laten renovatiewoningen links liggen. 🔨 Lees hier het artikel in Trends magazine.

Wat betekent een indexatie van de huurprijs en wanneer kan ik het doorvoeren?

Indexatie is een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. Een indexering gebeurt op basis van het gezondheidsindexcijfer, een cijfer dat de Federale Overheidsdienst Economie elke maand berekent. De meest recente indexcijfers kunt u hierraadplegen.

1 indexatie per jaar

De huurprijs mag 1 keer per jaar geïndexeerd worden, behalve wanneer in het contract staat dat er geen indexatie gebeurt. Het bedrag dat geïndexeerd wordt, is de huurprijs die in het huurcontract staat vermeld. De verhuurder moet die indexering schriftelijk aanvragen.

Bekijk hier de formule en de details van de berekening.

Terugwerkende kracht van 3 maanden

Hij mag de nieuwe huurprijs met een maximale terugwerkende kracht van 3 maanden laten ingaan. Vraagt hij de indexatie bijvoorbeeld in december aan? Dan mag hij de nieuwe huurprijs pas vanaf september – 3 maanden eerder – laten ingaan. Betaalt de huurder zijn schuld niet? Dan heeft de verhuurder maximaal 1 jaar na zijn aanvraag de tijd om via de rechter te eisen dat de huurder het bedrag van de indexering toch betaalt.

Bereken hier zelf uw geïndexeerde huurprijs.

Bron: Vlaanderen.be