Overslaan en naar de inhoud gaan
Habitat makelaar worden? 🔥 Ontdek hier wat we in huis hebben.
Beheer/rentmeesterschap: Wat houdt het in? Lees het hier.
Kopers laten renovatiewoningen links liggen. 🔨 Lees hier het artikel in Trends magazine.

Wat als jouw huurder niet vertrekt?

Wanneer jouw huurder zijn of haar verantwoordelijkheden niet nakomt, heb jij als verhuurder het recht om juridische stappen te ondernemen met als doel de huurovereenkomst te beëindigen. De te nemen stappen kun je terugvinden in ons ander blogartikel: "Wat als de huurder niet betaalt?". Mocht jouw actie succesvol zijn, dan wordt jouw huurder wettelijk verplicht de woning te ontruimen.

Vonnis laten betekenen door de gerechtsdeurwaarder

Je hebt alle stappen uit dit blogartikel: "Wat als de huurder niet betaalt?" overlopen. Ondertussen ontvang je het vonnis van de vrederechter en hierin heb je toestemming verkregen voor een gedwongen uitzetting, mocht jouw huurder niet uit eigen beweging vertrekken.

❗️Laat dit gerechtelijk vonnis van de vrederechter meteen betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Vergeet dit zeker niet!

Tijdframe voor vrijwillige ontruiming

De periode die jouw huurder heeft om de woning vrijwillig te ontruimen, start een maand na de betekening van het vonnis door een gerechtsdeurwaarder. Deze termijn begint niet direct na het uitspreken van het vonnis zelf.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan een rechtbank van deze termijn afwijken, zoals wanneer er een overeenkomst bestaat tussen jou als verhuurder en jouw huurder over de ontruimingsdatum, of als jij kunt aantonen dat jouw huurder de woning al heeft verlaten.

Bezetting zonder recht, noch titel

Als jouw huurder na het verstrijken van de huurovereenkomst toch in het onroerend goed blijft, wordt dit niet langer gezien als huur, maar als bezetting zonder recht, noch titel. Jouw huurder is in dit geval een bezettingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan de huurwaarde van de woning, wat in de praktijk vaak overeenkomt met de huurprijs. Dit is compensatie voor het genot dat de voormalige huurder ontvangt door de woning te blijven bezetten.

Gedwongen uitzetting

Indien jouw huurder niet binnen de gestelde termijn vertrekt, zal de gerechtsdeurwaarder de gedwongen uitzetting organiseren, met de hulp van een slotenmaker en de politie. De gerechtsdeurwaarder stelt de vroegst mogelijke datum vast en communiceert deze aan jouw huurder, met een minimum van 5 werkdagen voorafgaand aan de uitzetting, om de druk op jouw huurder te verhogen.

Blijft jouw huurder weigerachtig? Dan vindt de gedwongen uitzetting plaats op de vastgestelde datum. De sloten worden vervangen, persoonlijke eigendommen van jouw huurder worden verwijderd, en indien nodig worden personen uit de woning gezet. Jij krijgt daarna de sleutels van de nieuwe sloten.

Inventarisatie van jouw bezittingen

Het is cruciaal om de gerechtsdeurwaarder op de hoogte te stellen van bezittingen die van jou zijn en die tijdens de uitzetting in de woning moeten blijven. Anders loop je het risico dat deze ten onrechte worden verwijderd.

Kostenverdeling

De uitzettingsprocedure brengt aanzienlijke kosten met zich mee, waaronder die voor de gerechtsdeurwaarder en slotenmaker. Deze kosten vallen in principe ten laste van jouw huurder. De gerechtsdeurwaarder zal deze kosten proberen te verhalen op jouw huurder, eventueel via beslaglegging.

Mocht de gerechtsdeurwaarder deze kosten niet kunnen verhalen (bijvoorbeeld door insolventie van jouw huurder), dan kan hij deze bij jou in rekening brengen. Meestal vraagt de gerechtsdeurwaarder een voorschot aan jou voordat de werkzaamheden beginnen.

Door deze procedures zorgvuldig te volgen, kun jij jouw eigendom veiligstellen en opnieuw beschikbaar maken voor nieuwe huurders, terwijl de juridische procedures en rechten van alle betrokken partijen worden gerespecteerd.