Overslaan en naar de inhoud gaan
Habitat makelaar worden? 🔥 Ontdek hier wat we in huis hebben.
Beheer/rentmeesterschap: Wat houdt het in? Lees het hier.
Kopers laten renovatiewoningen links liggen. 🔨 Lees hier het artikel in Trends magazine.

Rust er auteursrecht op jullie foto en videobeelden?

Ja, om ons foto of videomateriaal, buiten onze samenwerking, te kunnen gebruiken, dien je steeds te beschikken over een licentie (lees: formele bevestiging) of onze toestemming. Op het originele foto en videomateriaal rust er dus auteursrecht. Wanneer er geen licentie of toestemming werd verkregen, dan spreekt men van onrechtmatig gebruik en van een inbreuk op het auteursrecht.

Wat is auteursrecht?

Het auteursrecht, bekend als copyright in het Engels, biedt bescherming aan auteurs van originele werken tegen ongeoorloofd gebruik van hun werk, zoals ongeautoriseerde reproductie en wijziging van het werk.

Hoewel het auteursrecht meestal kunstenaars en creatievelingen zoals schrijvers, schilders en fotografen beschermt, is het een misvatting dat het alleen kunst beschermt. Zelfs een illustratieve foto die wordt gebruikt in een wetenschappelijk artikel wordt beschermd door het auteursrecht. De bescherming van het auteursrecht is ook van toepassing op gebruiksvoorwerpen, technische en wetenschappelijke werken en andere werken, zolang ze origineel zijn.

De Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Parijs, 24 juli 1971) vermeldt fotografische werken als auteursrechtelijk beschermde werken in artikel 2.

Waarom moet ik betalen voor de gebruikte foto's?

Het maken van een foto vereist tijd, arbeid, financiële investering en expertise. Habitat heeft meerdere voltijds professionele fotografen en videografen in dienst. Daarom is het redelijk dat we betaald worden voor het gebruik van foto's/ video's wanneer er geen samenwerking meer is met Habitat.

Ik heb met jullie samengewerkt, ben ik dan geen eigenaar van de foto's?

Zelfs na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met Habitat, wordt je geen eigenaar van de foto's of video's. Habitat behoudt de eigendom van alle geproduceerde beelden. Als je toestemming krijgt van Habitat, kun je echter wel een licentie verkrijgen voor het gebruik van de beelden tegen een jaarlijkse vergoeding.

Wat kan ik doen als ik toch een toestemming heb?

Contacteer ons zo snel mogelijk per e-mail via hello@mijnhabitat.be

Hoe wordt het gevraagde bedrag berekend?

De Europese Handhavingsrichtlijn bepaalt welke kosten in rekening worden gebracht bij een auteursrechtelijke inbreuk, waaronder de kosten voor opsporing en onderzoek, het opstellen en verzenden van het dossier, de licentieprijs, morele schade en andere negatieve economische factoren.

De kosten voor opsporing en onderzoek omvatten de kosten die nodig zijn om de inbreuk op te sporen en te bevestigen, terwijl de kosten voor het opstellen en verzenden van het dossier de kosten omvatten van het opstellen, documenteren en controleren van het dossier voordat het wordt verzonden.

De licentieprijs is de normale vergoeding voor de foto, terwijl de morele schade de schade omvat die wordt geleden doordat het bedrijf geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de foto, voor eventuele wijzigingen of voor het ontbreken van naamsvermelding. Bij het doen van een regelingsvoorstel wordt dus rekening gehouden met al deze factoren, niet alleen met de prijs van de foto zelf.

Wat kost het me dan concreet?

Wij rekenen een vast bedrag van € 100 voor opsporing, onderzoek en documentatie.

Per foto is het licentiebedrag voor één jaar 100€. Dit wordt verhoogt met 25€ wegens het ontnemen van het beschikkingsrecht.

Per video is het licentiebedrag voor één jaar 500€. Dit wordt verhoogt met 25€ wegens het ontnemen van het beschikkingsrecht.

Het totaalbedrag plafonneren we op 500€

Moet ik de afbeelding(en)/ video('s) nu verwijderen van mijn website?

Het is van groot belang dat je de foto/ video zo spoedig mogelijk van je website en server verwijdert, zelfs indien je al een schadevergoeding hebt betaald. Het feit dat je een schadevergoeding hebt betaald, geeft je niet het recht om de foto/ video verder te gebruiken.


Het is tevens belangrijk om op te merken dat het verwijderen van de foto op zichzelf niet voldoende is om de geleden schade te vergoeden. Het plaatsen van de foto('s)/ video('s) op je website zonder toestemming van de auteur is namelijk een inbreuk op zijn of haar auteursrechten. Zelfs wanneer je besluit om de foto('s)/ video('s) in de toekomst niet langer te gebruiken, blijft er nog steeds een vergoeding verschuldigd. Het bedrag van de gevraagde vergoeding verandert niet, zelfs indien je besluit om de foto('s)/ video('s) niet langer te gebruiken.

De beelden werden aangeleverd door een derde, ben ik dan verantwoordelijk?

Indien je materiaal van derden, zoals foto's of video's op je website publiceert, dien je vooraf te controleren of dit materiaal geen inbreuk maakt op auteursrechtelijke wetgeving. Jij bent namelijk verantwoordelijk voor het materiaal dat je op je website plaatst, zelfs indien het door iemand anders werd aangeleverd.