Overslaan en naar de inhoud gaan
Habitat makelaar worden? 🔥 Ontdek hier wat we in huis hebben.
Beheer/rentmeesterschap: Wat houdt het in? Lees het hier.
Kopers laten renovatiewoningen links liggen. 🔨 Lees hier het artikel in Trends magazine.

Tweede woning dit jaar gekocht? Dan geniet je nog 10 procent registratierechten, ook als aktedatum in 2022 valt

Vlamingen die in 2021 een tweede woning kochten, zullen toch slechts 10 procent registratierechten moeten betalen, ook als de akte pas in 2022 wordt verleden. De Vlaamse regering had eerder aangekondigd dat de registratierechten voor een tweede woning verhoogd worden naar 12 procent. Maar voor wie dit jaar nog een tweede woning koopt, zal de datum van het compromis gelden voor de bepaling van de registratierechten. Mensen in die situatie kunnen dus toch nog genieten van 10 procent registratierechten.

De Vlaamse regering kondigde vorige maand een hervorming van de registratierechten aan. Wie een enige, eigen woning koopt zal daar vanaf 2022 nog maar 3 procent registratierechten op moeten betalen. Nu is dat nog 6 procent. Voor wie een tweede woning aankoopt, gebeurt er echter het omgekeerde. Die kopers zullen vanaf 2022 niet 10, maar 12 procent registratierechten moeten betalen.

10 procent registratierechten voor tweede woning gekocht in 2021

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele kondigde vandaag meer details aan over die hervorming. "De Vlaamse regering waakt erover dat de nieuwe regeling die ingaat vanaf 1 januari 2022 in het voordeel is van zoveel mogelijk kopers", klinkt het in een mededeling. Daarom werd beslist dat Vlamingen die in 2021 nog investeerden in een tweede woning sowieso nog kunnen genieten van de 10 procent registratierechten, ook als de akte pas in 2022 wordt verleden.

Dat kan kan namelijk, want de maximale termijn tussen de aktedatum en de compromisdatum beslaat wettelijk vier maanden. Als je vandaag (in oktober) een woning koopt, kan het in theorie zijn dat de de akte pas volgend jaar wordt verleden. Maar dat is dus geen reden tot paniek, want voor die mensen zal de datum van het compromis tellen bij de bepaling van de registratierechten en niet de aktedatum.

De regeling die vandaag werd uitgewerkt is steeds in het voordeel van de belastingbetaler

"Bij elke nieuwe regelgeving bestaat er een overgangsperiode", legt minister Diependaele uit. "Dat zorgt soms voor juridische onzekerheid. De regeling die vandaag werd uitgewerkt is steeds in het voordeel van de belastingbetaler. Hiermee voeren we een verantwoordelijk en een rechtvaardig financieel beleid."

Aktedatum blijft ijkpunt

Let wel op: voor alle andere mensen blijft de aktedatum het tarief bepalen. Die regel blijft dus bijvoorbeeld wel gelden voor kopers die nu een enige, eigen woning aanschaffen. Concreet wil dat zeggen dat kopers in die situatie zitten erbij gebaat zijn om hun akte pas volgend jaar te laten verlijden, ook al wordt het compromis nog dit jaar ondertekend. De verlaging van de registratierechten naar 3 procent gaat namelijk pas in op 1 januari 2022.

Om te kunnen genieten van die verlaagde registratierechten geldt bovendien de voorwaarde dat je maar één woning in je bezit mag hebben. Al bezitten kopers die een enige, eigen woning willen aanschaffen in de realiteit toch vaak twee woningen tegelijkertijd, weliswaar voor een korte periode. Wie een nieuwe woning aankoopt, heeft zijn eigen woning namelijk niet altijd meteen verkocht.

Er bestond al een maatregel om ervoor te zorgen dat die kopers toch kunnen genieten van lagere registratierechten, zolang ze hun woning binnen het jaar verkochten. Die termijn wordt nu verlengd naar twee jaar. "Als overheid geven we nu twee jaar de tijd aan kopers om de voormalige woning te verkopen, een termijn die gelijkloopt met het overbruggingskrediet dat in veel gevallen wordt afgesloten", legt Diependaele uit.

Meer korting bij bescheiden woningen

Tot slot werkte de Vlaamse regering nog een derde bijzondere regeling uit, namelijk voor de korting op de registratierechten bij een bescheiden woning. Dat systeem wordt verruimd. Op dit moment is het zo dat kopers voor woningen die in centrumsteden verkocht worden aan minder dan 220.000 euro een korting op de registratierechten wordt voorzien. Ook voor andere gemeenten geldt zo'n drempelwaarde voor bescheiden woningen, daar ligt die op 200.000 euro.

We verlagen de drempel om een woning aan te kopen voor zoveel mogelijk Vlamingen

De Vlaamse regering heeft nu beslist dat die beide drempelwaardes opgetrokken worden met 20.000 euro. Woningen tot 240.000 euro in centrumsteden en 220.000 euro in andere gemeenten krijgen dus een vrijstelling voor het betalen van registratierechten op de eerste schijf van 93.333 euro.

"Dit is een sociale maatregel", benadrukt Diependaele. "We verlagen de drempel om een woning aan te kopen voor zoveel mogelijk Vlamingen. Meer woningen zullen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van de registratierechten." Dat strookt ook met de algemene doelstelling van de herziening van de registratierechten: meer mensen de mogelijkheid geven om een eigen woning aan te schaffen.

Bron: Lonne van Erp