Overslaan en naar de inhoud gaan
Habitat makelaar worden? 🔥 Ontdek hier wat we in huis hebben.
Beheer/rentmeesterschap: Wat houdt het in? Lees het hier.
Kopers laten renovatiewoningen links liggen. 🔨 Lees hier het artikel in Trends magazine.

De info van de syndicus ontbreekt...

Vóór het sluiten van het compromis moet de makelaar extra informatie opvragen bij de syndicus. Wat als dat niet gebeurd is? De rechter sprak zich hierover uit...

Extra informatie bij de verkoop van een appartement. Aan toekomstige kopers van een appartement moet u voldoende informatie geven over de mede-eigendom. De wet van 2 juni 2010 voerde hiervoor een specifieke verplichting in (art. 577-11 BW).

Info op te vragen bij de syndicus. Vóór het sluiten van een compromis, een aankoopbod of -belofte moet u als verkoper, vastgoedmakelaar of notaris een aantal documenten opvragen bij de syndicus. De syndicus moet u die binnen de 15 dagen bezorgen. Nadien moet de notaris voor het sluiten van de akte trouwens nog extra informatie opvragen.

Wat als de syndicus niets laat weten? Krijgt u – na uw vraag – geen of onvolledige informatie, dan is dat niet uw verantwoordelijkheid.

Let op! Zorg er wel voor dat u kunt aantonen dat u de voorziene gegevens wel effectief opvroeg, bv. door dit via een aangetekende brief te doen. Laat bovendien aan de koper weten dat de syndicus u niet de gevraagde informatie verschafte.

Wat is het gevolg als dat niet gebeurd is? Kopers die onder het compromis uit willen, grijpen dit mogelijk aan als excuus om het compromis ongeldig te laten verklaren.

En de rechtspraak? In Brugge oordeelde de rechter (Brugge, 10.09.2014) dat het compromis geldig blijft, ook indien de informatie niet opgevraagd werd. Het is bovendien niet verplicht om hierover een clausule op te nemen in het compromis.

Anders als de informatie doorslaggevend is!Dat bleek uit een andere uitspraak... Een andere rechter (Antwerpen, 08.04.2014) oordeelde dat de koop-verkoopbelofte ongeldig was omdat de koper ze tekende zonder de informatie van de syndicus af te wachten. Bovendien bleek dat de gemeenschappelijke kosten aanzienlijk waren en dat de koper niet gekocht zou hebben als hij deze kosten vooraf gekend had. Die informatie opvragen blijft dus zeker belangrijk...